ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ: ΠΡΑΞΕΙΣ 9, 36-42 – ΤΑΒΙΘΑ ╰⊰¸¸.•* ΔΥΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΗΠΑ & ΑΡΜΕΝΙΑ – ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

https://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

8ed2ea8ca5989d8ea4ce2d7d4f61c96d

Δύο συγκινητικά 

περιστατικά από ΗΠΑ & Αρμενία

╰⊰¸¸.•*

Από Κυριακάτικο κήρυγμα τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ

Πράξεις 9, 36-42 – Ταβιθά

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Στίς σημερινές Πράξεις ἀκούσαμε γιά μιά ἁπλῆ μοδίστρα πού μέ τή βελόνα της κέρδισε τήν ἀνάστασι καί στή συνέχεια τήν ἁγιοποίησι. Μᾶς ἀναφέρει ὁ ἱερός Λουκᾶς ὅτι ἡ Ταβιθά πέθανε καθώς ὁ Ἀπ. Πέτρος βρισκόταν κοντά στό χωριό της. Οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά τόν κάλεσαν καί τοῦ ἔδειχναν τά ἐνδύματα τά ὁποῖα τούς εἶχε ράψει ὅταν ζοῦσε. Ὁ Ἀπ. Πέτρος συγκινήθηκε, προσευχήθηκε καί τήν ἀνέστησε. Μᾶς διδάσκει τό ἀνάγνωσμα αὐτό τό πόσο σπουδαῖο πρᾶγμα εἶναι τό νά προσφέρουμε στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Ἰδού ἕνα παρόμοιο περιστατικό:

«Κάποιος φίλος μου πού ὀνομάζεται Paul, πῆρε ἕνα αὐτοκίνητο σάν χριστουγεννιάτικο δῶρο ἀπό τόν ἀδερφό του. Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων, βγαίνοντας ἀπό τό γραφεῖο του εἶδε ἕνα ἀλητάκι νά κάνη βόλτες γύρω ἀπ᾽ αὐτό καί νά τό θαυμάζη.

—Δικό σας εἶναι αὐτό τό αὐτοκίνητο, κύριε;, ρώτησε.

Ὁ Paul ἔγνεψε καταφατικά.

—Μοῦ τό ἔκανε δῶρο ὁ ἀδελφός μου γιά τά Χριστούγεννα.

Τό παιδί ἔμεινε μέ τό στόμα ἀνοικτό.

—Δηλαδή, σᾶς τό ᾽δωσε ὁ ἀδελφός σας καί δέν πληρώσατε τίποτα; Μπράβο! Μακάρι νά…, δίστασε.

Ὁ Paul, βέβαια, ἤξερε τί ἤθελε νά πῆ: μακάρι νά ᾽χα κι ἐγώ ἕνα τέτοιο ἀδερφό. Ὡστόσο, αὐτό πού εἶπε τό παιδί συγκλόνισε τόν Paul μέχρι τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς του.

—Μακάρι, συνέχισε ὁ μικρός, νά μποροῦσα νά γίνω κι ἐγώ τέτοιος ἀδελφός.

Ὁ Paul κοίταξε τό παιδί κατάπληκτος καί μετά εἶπε αὐθόρμητα:

—Θέλεις νά κάνης μιά βόλτα μέ τό αὐτοκίνητό μου;

—Ὦ, ναί, πάρα πολύ.

Ἀφοῦ ἔκαναν μιά σύντομη βόλτα, ὁ μικρός γύρισε καί μέ μάτια πού ἔλαμπαν εἶπε:

—Κύριε, μπορεῖτε νά περάσετε ἔξω ἀπό τό σπίτι μου;

Ὁ Paul χαμογέλασε ἀχνά. Ὑποψιαζόταν τί ἤθελε ὁ νεαρός: νά δείξη στούς γείτονες ὅτι πήγαινε σπίτι του μέ αὐτοκίνητο. Ἀλλά ὁ Paul γελάσθηκε γιά δεύτερη φορά.

—Σταματᾶτε ἐκεῖ, σ᾽ αὐτά τά δύο σκαλιά;, παρακάλεσε τό παιδί.

Βγῆκε ἀπό τό αὐτοκίνητο κι ἀνέβηκε τρέχοντας τά σκαλιά. Σέ λίγο ὁ Paul τόν ἄκουσε νά γυρίζη, ἀλλά ὄχι τρέχοντας τώρα. Ἔφερνε μαζί του τό μικρό, ἀνάπηρο ἀδελφό του. Τόν ἔβαλε νά καθίση στό κάτω σκαλί καί μετά στριμώχθηκε δίπλα του καί τοῦ ἔδειξε τό αὐτοκίνητο.

—Νά! Βλέπεις ἀδελφάκι, αὐτό σοῦ ἔλεγα πρίν ἐπάνω. Τοῦ τό χάρισε ὁ ἀδελφός του γιά τά Χριστούγεννα κι ὁ ἴδιος δέν πλήρωσε δεκάρα. Μιά μέρα θά σοῦ δωρίσω κι ἐγώ ἕνα τέτοιο… καί τότε θά δῆς ὅλα ἐκεῖνα τά ὄμορφα πράγματα πού σοῦ ᾽λεγα ὅτι βρίσκονται στίς Χριστουγεννιάτικες βιτρίνες.

Ὁ Paul βγῆκε ἀπό τό αὐτοκίνητο, πῆρε τό ἀνάπηρο ἀγόρι καί τό ἔβαλε στό μπροστινό κάθισμα τοῦ αὐτοκινήτου. Ὁ μεγάλος ἀδελφός, μέ τά μάτια του ν᾽ ἀστράφτουν, μπῆκε μέσα καί κάθισε δίπλα του. Οἱ τρεῖς τους ξεκίνησαν ἕνα ἀξέχαστο ἑορταστικό περίπατο μέ τό αὐτοκίνητο.

Ἐκείνη τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων, ὁ Paul ἔμαθε τί ἐννοοῦσε ὁ Χριστός, ὅταν ἔλεγε ὅτι ἡ μεγαλύτερη εὐλογία εἶναι νά δίνης…».

Κι ἄλλο ἕνα: «“Τό 1989, ἕνας σεισμός 8.2 βαθμῶν ἰσοπέδωσε σχεδόν τήν Ἀρμενία, σκοτώνοντας πάνω ἀπό 30.000 ἄτομα σέ λιγότερο ἀπό τέσσερα λεπτά.

Μέσα στήν ὁλοκληρωτική καταστροφή καί τό χάος, ἕνας πατέρας ἄφησε τή γυναῖκα του στό σπίτι κι ἔτρεξε στό σχολεῖο ὅπου βρισκόταν ὁ γιός του, ὅπου ἀνακάλυψε πώς τό σχολικό κτίριο ἦταν ἕνας σωρός ἀπό ἐρείπια.

Μετά τό ἀρχικό τραυματικό σόκ, θυμήθηκε τήν ὑπόσχεσι πού εἶχε δώσει στό γιό του: ῾Ὅ,τι καί νά συμβῆ, θά εἶμαι πάντα δίπλα σου!᾽. Καί τά μάτια του ἄρχισαν νά γεμίζουν δάκρυα. Καθώς κοιτοῦσε τό σωρό μέ τά ἐρείπια κάθε ἐλπίδα φαινόταν μάταια, ἀλλά ἡ ὑπόσχεσι τήν ὁποία εἶχε δώσει στό γιό του ἐξακολούθησε νά τόν ἀπασχολῆ.

Προσπάθησε νά συγκεντρώση τή σκέψι του στή διαδρομή τήν ὁποία ἀκολουθοῦσε ὁ γιός του γιά τό σχολεῖο κάθε πρωΐ. Καθώς θυμήθηκε ὅτι ἡ τάξι του βρισκόταν στήν πίσω δεξιά γωνία τοῦ κτιρίου, ἔτρεξε πρός τά ἐκεῖ κι ἄρχισε νά σκάβη.

Στό μεταξύ, ἄρχισαν νά καταφθάνουν κι ἄλλοι ἀπελπισμένοι γονεῖς, οἱ ὁποῖοι φώναζαν: ῾Ὁ γιός μου!᾽ ῾Ἡ κόρη μου!᾽ Κάποιοι γονεῖς, καλοπροαίρετα, προσπάθησαν νά τόν τραβήξουν πίσω ἀπό τά ἐρείπια λέγοντάς του:

—Τελείωσε πιά! Ἔχουν σκοτωθῆ! Δέν μπορεῖς νά κάνης τίποτα! Πήγαινε στό σπίτι σου! Ἔλα, ἀντιμετώπισε τήν ἀλήθεια, δέν μπορεῖς νά κάνης τίποτε πιά! Ἁπλῶς θά χειροτερέψης τά πράγματα!

Ἀπαντοῦσε σέ ὅλους στερεότυπα:

—Θά μέ βοηθήσετε τώρα; Καί συνέχισε νά σκάβη γιά νά βρῆ τό γιό του, σηκώνοντας μία μία τίς πέτρες.

Ὁ διοικητής τῆς πυροσβεστικῆς ἐμφανίσθηκε σέ κάποια στιγμή καί προσπάθησε νά τόν ἀπομακρύνη ἀπό τά ἐρείπια λέγοντάς του:

—Ἔχουν ξεσπάσει πυρκαγιές, ἀπό παντοῦ ἀκούγονται ἐκρήξεις. Κινδυνεύεις. Θά τό ἀναλάβουμε ἐμεῖς αὐτό. Πήγαινε στό σπίτι σου.

Καί πάλι ὁ στοργικός πατέρας εἶπε:

—Θά μέ βοηθήσετε τώρα;

Μετά, ἦρθε ἡ ἀστυνομία καί τοῦ εἶπε:

—Εἶσαι θυμωμένος, ἀπελπισμένος. Ἀλλά βάζεις ἄλλους σέ κίνδυνο. Πήγαινε στό σπίτι σου. Θά κάνουμε ἐμεῖς αὐτό πού πρέπει νά γίνη.

Ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε:

—Θά μέ βοηθήσετε τώρα;

Κανένας δέν τόν βοήθησε.

Μέ θάρρος συνέχισε μόνος του νά σκάβη, θέλοντας νά διαπιστώση ἄν τό παιδί του ἦταν ζωντανό ἤ νεκρό. Ἔσκαβε ὀκτώ ὧρες… δώδεκα ὧρες… εἴκοσι τέσσερις ὧρες… τριάντα ἕξι ὧρες. Στήν τριακοστή ὄγδοη ὥρα, σήκωσε μιά μεγάλη πέτρα κι ἄκουσε τή φωνή τοῦ γιοῦ του. Φώναξε τό ὄνομα τοῦ παιδιοῦ του:

—Ἀρμάντ!

Ἀπό κάτω ἦλθε ἡ ἀπάντησι:

—Πατέρα! Ἐγώ εἶμαι, πατέρα! Εἶπα στά ἄλλα παιδιά νά μήν ἀνησυχοῦν. Τούς εἶπα ὅτι ἄν ἤσουν ζωντανός, θά μέ ἔσωζες καί μαζί μ᾽ ἐμένα θά ἔσωζες κι ἐκεῖνα. Ὑποσχέθηκες: ῾Ὅ,τι καί νά συμβῆ θά εἶμαι δίπλα σου!᾽ Τό τήρησες, πατέρα!

—Τί γίνεται ἐκεῖ μέσα; Πῶς εἶναι ἡ κατάστασι;, ρώτησε ὁ πατέρας.

—Εἴμασθε 14 ζωντανοί ἀπό 33, πατέρα. Εἴμασθε τρομαγμένοι, πεινᾶμε, διψᾶμε καί χαιρόμαστε πού βρίσκεσαι ἐδῶ. Ὅταν κατέρρευσε τό κτίριο, σχηματίσθηκε μιά σφήνα, ἕνα τρίγωνο, πού μᾶς προστάτεψε.

—Ἔλα, βγές ἔξω, ἀγόρι μου.

—Ὄχι, πατέρα! Ἄς βγοῦν πρῶτα τά ἄλλα παιδιά, ἐγώ ξέρω πώς θά μέ βγάλης! Ὅ,τι καί νά συμβῆ ξέρω πώς θά εἶσαι δίπλα μου!”».

Μακάρι στό θέμα τῆς προσφορᾶς νά εἴμασθε πάντα παρόντες.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s