Category Archives: Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ – ΦΥΣΙΚΟΣ

VIDEO – ΘΕΕ ΜΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΘΕΟΣ – ΠΙΣΤΗ & ΛΟΓΙΚΗ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΘΕΟΥΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΣ

http://orthodox-heart.blogspot.com

http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

ORTHODOX HEART

Θεέ μου είμαι άθεος

Πίστη & Λογική: Συζήτηση με αθέους

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός

Advertisements

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ: ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ╰⊰¸¸.•¨* ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

http://orthodoksa-istologia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

s278585395998801015_p267_i1_w1057

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κομποσχοίνι: Πομπός Ἀσυρμάτου

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα  2012

http://www.truthtarget.gr – Ὧρες Ἐξομολόγησης

(2108220542 – 6978461846)

TRUTH TARGET

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

http://www.truthtarget.gr/books/29-pray.html

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Ὁ Arthur Koestler, γνωστός συγγραφέας, ἔγραψε, τήν πιό ἐπιτυχημένη, νομίζω, σκέψι γιά τήν προσευχή: Ὁ Θεός «ξέχασε» νά βάλη τό ἀκουστικό στή θέσι του. Ἡ τηλεφωνική ἐγκατάστασι τοῦ οὐρανοῦ δέν καταρρέει ποτέ. Ὅποτε θέλει ὁ πιστός, ἀνοίγει τήν καρδιά καί τό στόμα του καί ὁ Θεός εἶναι στό ἄλλο ἄκρο τῆς γραμμῆς.

Γράφει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Πάλευε συνεχῶς νά συγκεντρώνης τό νοῦ σου πού σκορπίζεται σέ ρεμβασμούς. Ὁ Θεός δέν ζητᾶ ἀπό τούς ὑποτακτικούς τοῦ Κοινοβίου Continue reading Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ: ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ╰⊰¸¸.•¨* ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

VIDEO: ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ STYLE Q&A

http://paintingleaves.blogspot.com

https://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

PAINTING LEAVES

prague-castle-750x500-1384936091

Στα Ἰχνη των Χριστουγέννων

Φοιτητική ομιλία του π. Ιωάννη Κωστώφ

στο  Ράδιο Μαρτυρία των Χανίων σε style Q&A

Για την εκπομπή Νεανικές Ανησυχίες που έγινε

την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

http://workersectingreece.wordpress.com/ores-eksomologisis/

(Ώρες Εξομολόγησης)

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΣ

http://creationlifetruth.wordpress.com

CREATION LIFE TRUTH

17.11.14 - 1

Ἀρχαιότητα τῆς Καινῆς Διαθήκης

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἀνασκευή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰούδα

[Ἀπάντηση στό ψευδεπίγραφο “Ευαγγέλιο τοῦ Ἰούδα” τοῦ National Geographic]

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Στό κάθε ἄλλο παρά χριστιανικό βιβλίο Κόλαση, Παράδεισος καί Νιρβάνα τοῦ Ηans-Christian Ηuf, γράφει ὁ Ιngo Ηermann: «Δέν ὑπάρχει κανένα κείμενο ἀρχαίων συγγραφέων, τοῦ ὁποίου τό χρονικό διάστημα μεταξύ τῆς συγγραφῆς του καί τοῦ παλαιότερου, ὁλοκληρωμένα διασωθέντος, χειρογράφου του νά εἶναι μικρότερο ἀπ᾽ ὅ,τι στήν Καινή Διαθήκη. Στήν Αἰνειάδα τοῦ Βιργιλίου μεσολαβοῦν 400 χρόνια μεταξύ τοῦ παλαιότερου χειρογράφου καί τοῦ χαμένου αὐθεντικοῦ, στά κείμενα τοῦ Πλάτωνα 1.300 καί τοῦ Ὁμήρου 1.800 χρόνια»(σ., 135).

Ὁ Carsten Ρeter Τhiede ἀναφέρει τήν «… περίπτωσι τοῦ κώδικα Ρ46 (τά φύλλα του εἶναι ἀπό πάπυρο) μέ τίς Ἐπιστολές τοῦ Παύλου, πού ἔχει χρονολογηθῆ γύρω στό 200 μ.Χ.. Χάρις, ὅμως, σέ νεώτερα στοιχεῖα, ὁ κώδικας αὐτός θεωρεῖται σήμερα ὅτι ἀνήκει στά τέλη τοῦ 1ου αἰ..

Οἱ Κώδικες Ρ64/Ρ67 τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου, πού εἶχαν τοποθετηθῆ ἀρχικά στό τέλος τοῦ 3ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰ., τοποθετήθηκαν τό 1953 γύρω στό 180 μ.Χ. καί τό 1994 γύρω στό 66 μ.Χ.»(ΙΜΠ, 105).

Ὁ Π. Τρεμπέλας γράφει: «Ὑποστηρίχθηκε ἀπ᾽ τό Ηarnack [πού κάθε ἄλλο παρά πιστός Χριστιανός μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ, ὅτι…] οἱ Πράξεις γράφθηκαν κατά τήν ἐποχή πού ὁ Παῦλος ἦταν ἀκόμη δέσμιος στή Ρώμη δηλαδή Continue reading ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΣ

Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΑ ΨΕΥΔΟΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

maxresdefault copy

Ὁ Θεός ἀληθής ἄρα ψεῦδος ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού

Ἐφόσον εἴμασθε ὁμοούσιοι κατά τό σῶμα (κατά τούς ἐξελικτικούς) μέ τά ζῶα γιατί νά ἀπαγορεύεται ἡ ἀνθρωποφαγία;

Γιά τούς δικούς μας φιλοεξελικτικούς ποῦ θά ἐντάξουν τήν προπτωτική κατάστασι τῶν ζώων ἀπέναντι στόν Ἀδάμ; (ἤρεμα κλπ.), ἐφόσον προηγουμένως ὑπῆρχε ἀγῶνας ἐπιβιώσεως;

Στούς πιθήκους (καί προηγ.) ὑπῆρχε αὐτονομία ἀπ᾽ τήν ἀρχή στό βρέφος ἄρα καλά προσαρμοσμένο· στόν ἄνθρωπο ἔγινε ἀποπροσαρμογή! (ἐξηρτημένο ἀπό γονεῖς)· (ἀλλά ἡ ἀποπροσαρμογή πῶς ἔγινε;) γιά νά αὐξηθῆ ὁ ἐγκέφαλος κλπ!!!

Κάθε προσπάθεια ἐπεμβάσεως σέ κύτταρα κλπ. ἀρνεῖται τό Δαρβινισμό ὅτι ἔγιναν τυχαῖα ἀφοῦ τά κάνει ὁ ἐρευνητής.

Πῶς μόνο μερικά χημικά στοιχεῖα ὑπάρχουν στούς ὀργανισμούς καί ἄλλα ὄχι;

Ὁ χημικός πού ὑποστηρίζει τή χημική ἐξέλιξι πριονίζει τά θεμέλιά του. Ἄν ἔγιναν τυχαῖα, τότε αὐτός δέν χρειάζεται!

Σήμερα δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχη διάκρισι εἰδῶν ἀλλά συνεχής γκάμα ὄντων.

Ἀφοῦ ὑπάρχει ἐξέλιξι ἄρα δέν μποροῦμε ἀπό σημερινή συμπεριφορά πρωτευόντων νά συμπεράνουμε τό παρελθόν.

Τό βρέφος πρῶτα καταλαβαίνει καί μετά μιλᾶ. Γιατί αὐτό δέν τό μεταθέτουν στό παρελθόν ἀλλά λένε ἡ ὁμιλία ἔφτιαξε τόν Continue reading Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΑ ΨΕΥΔΟΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ╰⊰¸¸.•¨* ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

http://paintingleaves.blogspot.com

http://thesmileofgodinyourheart.tumblr.com

https://orthodoxyislove.wordpress.com

PAINTING LEAVES

THE SMILE OF GOD IN YOUR HEART

ORTHODOXY IS LOVE

kuang-si-falls-463925_960_720

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

http://www.truthtarget.gr/books/43-smile.html

TRUTH TARGET

Θελήσαμε νά προσφέρουμε στήν ἀγάπη σας μία πλούσια ἀνθοδέσμη ἀπό τό φυτώριο τῆς Ἐκκλησίας. Τά ἄνθη της, ἁπλά λουλούδια, ἄνθρωποι ταπεινοί, «μωρά τοῦ κόσμου», πού ἀνθοβόλησαν στό χῶρο της δέν τράβηξαν τήν προσοχή τῶν μεγάλων καί τρανῶν τοῦ «παρόντος αἰῶνος», οὔτε ἀπασχόλησαν μέ πηχιαίους τίτλους τήν ἐπικαιρότητα. Εἶχαν, ὅμως, τή σφραγίδα τοῦ οὐρανοῦ: ὁ Θεός χαμογελοῦσε ὁλόκαρδα ἀπό εὐχαρίστησι βλέποντας τή ζωή τους. Τούς χαρίτωνε περισσότερο καί αὐτοί περισσότερο μυρόβλυζαν καί διασποῦσαν τό βόρβορο τοῦ συγχρόνου κοπρῶνα.

Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτούς συμπεριλάβαμε καί τιτλούχους, Ἐπισκόπους καί Ἄρχοντες, λίγους, βέβαια, πού, ὅμως, ἦταν κι αὐτοί «πτωχαδάκια τοῦ Θεοῦ».

Καιρός εἶναι νά πάρετε τήν ἀνθοδέσμη αὐτή καί νά στολίσετε τήν καρδιά σας γιά νά μοσχομυρίση καί νά μιμηθῆ. Κι αὐτό τό τελευταῖο δέν εἶναι δύσκολο: μᾶς βοηθᾶνε οἱ ἀδελφοί μας αὐτοί πού, λόγῳ τῆς ζωῆς τους, ἀπέκτησαν παρρησία στόν Continue reading ΑΠΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ╰⊰¸¸.•¨* ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”

14 - 1

Ἅγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης το Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ

Ἀπό

τό βιβλίο του Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ

http://paintingleaves.blogspot.gr

PAINTING LEAVES

http://australiastpaisiosofmyheart.wordpress.com

AUSTRALIA & ST PAISIOS OF MY HEART

Ἀναφέρει ὁ Γέροντας Παΐσιος: «Στήν Κατοχή, τό 1941, ἐπειδή οἱ Γερμανοί ἔμπαιναν στά χωριά, ἔβαζαν φωτιές καί σκότωναν, εἴχαμε φύγει ἀπ᾽ τήν Κόνιτσα καί εἴχαμε ἀνεβῆ στό βουνό.  Τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία οἱ Γερμανοί μπῆκαν στήν Κόνιτσα, τά δύο ἀδέλφια μου εἶχαν πάει νωρίς τό πρωΐ κάτω στόν κάμπο, στό χωράφι ὅπου εἴχαμε καλαμπόκια, νά σκαλίσουν. Μόλις ἄκουσα ὅτι ἔφθασαν οἱ Γερμανοί, λέω στή μητέρα μου: “Θά πάω στό χωράφι νά τούς εἰδοποιήσω”. Ἐκείνη δέν μ’ ἄφηνε, γιατί ὅλοι τῆς ἔλεγαν: “Οἱ ἄλλοι ἔτσι κι ἀλλιῶς εἶναι χαμένοι. Μήν τό ἀφήνης κι αὐτό νά πάη, γιατί θά χαθῆ κι αὐτό”. Ποῦ νά ἀκούσω ἐγώ! Φοράω τά ἄρβυλα καί τρέχω κάτω στόν κάμπο. Ἀπό Continue reading ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΑΘΕΗΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑΣ – Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΘΕΪΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

4b5990d73cb07d965b4784fb3aec2eb8

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

«Στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου στο Κίεβο ἡ Θ. Λειτουργία ἔχει τελειώσει. Τήν ὥρα κατά τήν ὁποία φεύγουμε ἀπό τό ναό, ὁ συνοδός μας π. Β. μοῦ ἔνευσε νά προσέξω πρός τό μέρος μιᾶς κολώνας τοῦ ναοῦ. Ἦσαν ἐκεῖ 3-4 γριοῦλες πού προσεύχονταν. Ἡ μιά ἀπ᾽ αὐτές πρέπει νά ἦταν καθισμένη σέ χαμηλό σκαμνί. Ὅταν βγήκαμε στό προαύλιο, ὁ π. Β. εἶπε: “Προσευχόταν κάποτε μιά γριούλα στό ναό καί ξαφνικά μπαίνει βιαστική μιά ἄθεη ἀκτιβίστρια καί τῆς λέει:

—Αἴ, μπάμπουσκα, εἶσαι ἡ τελευταία πιά. Σέ λίγο θά πεθάνης καί μαζί σου θά πεθάνουν κι ὅλες αὐτές οἱ ἀνοησίες.

Ἡ γριούλα ἀπάντησε ἤρεμα:

—Ναί, κόρη μου. Τό βλέπω κι ἐγώ πώς ὅπου νἆναι ἔρχεται καί τό δικό μου τέλος καί μαζί μου θά πεθάνουν κι ὅλες οἱ ἀνοησίες τίς ὁποῖες ἔχω κάνει. Μά ἀπ᾽ ὅλα αὐτά (καί περιέφερε κυκλικά τό βλέμμα της στό ναό) τίποτε δέν θά πεθάνη γιατί δέν εἶναι ἔργο δικό μου, ἀλλά τοῦ Θεοῦ…

Ἡ ἀκτιβίστρια ἔκανε νά φύγη, βιαστική ὅπως ἦλθε, μά ἡ γριούλα τή σταμάτησε.

—Στάσου! (τῆς φώναξε), κάτι ἀκόμη θά σοῦ πῶ. Μετά τό θάνατό μου, ἐσύ θά προσεύχεσαι σ᾽ αὐτήν ἐδῶ τή θέσι γιά ὅλο τόν ὀρθόδοξο λαό μας.

Ἡ γριούλα πέθανε καί τή θέσι της κατέλαβε μιά ὤριμη πλέον κυρία, ἡ πρώην ἀκτιβίστρια. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί διηγεῖται —γριούλα πιά καί ἡ ἴδια— τή μικρή της ἱστορία ἄπειρες φορές κάθε μέρα, καθισμένη πάντα στήν ἴδια θέσι. Ἐκεῖ, στή βάσι τῆς κολώνας”».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ὁ Ἥχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων

Ἀπό τίς παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό

Μεταστροφές 4

ἐκδ. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2011

τηλ. 2108220542

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

1965, ΡΩΣΙΑ: ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΘΕΟ – Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

http://thesmileofgodinyourheart.tumblr.com

THE SMILE OF GOD IN YOUR HEART

Paesaggi-Valmalenco_LaghettoGlacialeAiPiediDellaCimaFontana+GhiacciaioDiFellariaHDR118300-2

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Ρωσία, 1965

«“Μιά μέρα τοῦ Φεβρουαρίου 1965, ἕνα λεωφορεῖο γεμᾶτο ἀπό ἐπιβάτες ταξίδευε ἀπό τήν πόλι μας σέ μιά ἄλλη κοντινή πόλι. Δίπλα στόν ὁδηγό καθόταν ἕνας γέροντας, μεγαλόσωμος καί εὔρωστος, περίπου 75 ἐτῶν, μέ γενειάδα ἄσπρη. Φοροῦσε ἕνα παλτό βαρύ μέ γιακά γούνινο καί σκοῦφο μέ πτερύγια πού κάλυπταν τά αὐτιά του.

Τό λεωφορεῖο πήγαινε σιγά-σιγά, γιατί χιόνιζε συνεχῶς. Ὅταν ἔφθασε σέ μιά στροφή, οἱ ἁλυσίδες τίς ὁποῖες εἶχε στίς πίσω ρόδες ἔσπασαν. Ἐπακολούθησε φρενάρισμα ἀπότομο καί τό λεωφορεῖο ἔπεσε πάνω σέ ἕνα ἄλλο λεωφορεῖο, πού βρέθηκε ἐκείνη τή στιγμή ἐκεῖ. Κί ὅλα αὐτά μέσα σέ λίγα λεπτά! Ὁ ὁδηγός ἔχασε τόν ἔλεγχο τοῦ ὀχήματος καί ὅλοι φοβήθηκαν τρομερά. Τότε ὁ γέροντας, πού καθόταν δίπλα στόν ὁδηγό, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί εἶπε μέ δυνατή φωνή: “Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομά σου, Παναγία, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἔσωσες τήν ὥρα αὐτή!”.

Λίγα λεπτά ἀργότερα, τό ἄλλο λεωφορεῖο ἔφυγε, ἐνῶ ὁ δικός μας ὁδηγός καί ὁ βοηθός του κατέβηκαν γιά νά τοποθετήσουν πάλι τίς ἁλυσίδες. Τότε ἕνας νεαρός ἐπιβάτης, χαμογελώντας, ἀπευθύνθηκε στό γέροντα καί τοῦ εἶπε:

—Συγγνώμη, γέροντά μου, ἀλλά δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τά γέλια μου, ὅταν σᾶς ἄκουσα νά ἐπικαλῆσθε σέ βοήθειά μας ἀνύπαρκτες οὐράνιες δυνάμεις, κι ὅταν σᾶς εἶδα νά κάνετε τόν σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Συνήθεια, θά μοῦ πῆτε! Δεύτερη φύσι! Ὡστόσο, βλέπω ὅτι εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος μορφωμένος. Ἀλλά τώρα, στό ἔτος 1965, αὐτό εἶναι παράλογο.

Ὁ γέροντας, χωρίς νά ταραχθῆ καθόλου ἀπό αὐτά τά ὁποῖα ἄκουσε, ἀπάντησε:

—Μέ εὐχαρίστησι θά σοῦ ἀπαντήσω, νεαρέ σύντροφε, καί εἶμαι ἕτοιμος, ἐάν τό ἐπιθυμῆς, νά κάνω καί αὐτοκριτική… Ἄκουσέ με. Εἴμασθε ὅλοι ὡς ἕνα βαθμό ὑποκριτές. Ἰσχυριζόμασθε ὅλοι ὅτι εἴμασθε ἄθεοι, ἀφωσιωμένα μέλη τοῦ Κόμματος, βαθεῖς γνῶστες τοῦ μαρξισμοῦ καί πολλά ἄλλα, ἀλλά ἔρχεται μιά στιγμή, κατά τήν ὁποία ὁ αὐθεντικός ἄνθρωπος, πού κρυβόταν τόσο καιρό μέσα μας, ἀποκαλύπτεται. Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί τώρα. Ἀπό τή θέσι πού βρίσκεσαι μέσα στό λεωφορεῖο δέν μποροῦσες νά δῆς τί γινόταν πίσω σου, ἐγώ, ὅμως, πού κάθομαι σέ τέτοια θέσι πού νά τούς βλέπω ὅλους, μπόρεσα νά δῶ τουλάχιστον 8-10 ἄτομα πού ἔκαναν τό σταυρό τους τήν ὥρα κατά τήν ὁποία κινδυνεύαμε. Ὑπάρχουν μερικά πράγματα τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά τά κόψη κανείς ἀπό τή ρίζα, διότι θά ἦταν σάν νά τραβοῦσε βίαια τά σπλάγχνα του. Ἔτσι συμβαίνει νά πέφτουμε συνεχῶς στό ἑξῆς λάθος: Ἐνῶ ἐσωτερικῶς δεχόμασθε ὅτι ὑπάρχει θεία δύναμι, εὐεργετική καί παντοδύναμη, κάνουμε, ὡστόσο, πώς δέν τήν ἐννοοῦμε.

—Μέ μένα δέν συμβαίνει τίποτε τέτοιο, εἶπε ὁ νεαρός.

Ὁ γέροντας μειδίασε καί συνέχισε:

—Ἐπίτρεψέ μου νά σοῦ ἀποδείξω, ἀγαπητέ μου, ὅτι πλανᾶσαι. Εἶπες πρό ὁλίγου ὅτι κάθε θρησκευτική ἐκδήλωσι εἶναι ἕνας παραλογισμός στό ἔτος 1965. Τί ἦταν ἐκεῖνο πού σέ ἔκανε νά πῆς ὅτι πέρασαν 1965 χρόνια ἀπό τότε πού ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννήθηκε, ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου;

Ὁ νέος, μέ προφανῆ ἀμηχανία, ἀπήντησε ὅτι:

—Αὐτό ὀφείλεται στήν ἐνθύμησι ἑνός κακοῦ παρελθόντος, πού τώρα ἔχει ξεπερασθῆ καί πού πρέπει ὁριστικά νά τό σβήσουμε. Ἀλλά ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μιλᾶτε βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι θέλετε νά μᾶς πῆτε νά πιστέψουμε στά θαύματα.

Καί ὁ γέροντας, ἀφοῦ σιώπησε λιγάκι, τοῦ εἶπε:

—Ναί, φίλε μου, ὑπάρχουν τά θαύματα τοῦ Θεοῦ, στά ὁποῖα καί ἐσύ ὁ ἴδιος θά εἶσαι ὑποχρεωμένος νά πιστέψης, καθώς καί ὅλοι πού βρίσκονται ἐδῶ μέσα. Ἀλλά ὅταν θά δῆτε τό θαῦμα, θά εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά σιωπήσετε, διότι ἄν μιλήσετε κινδυνεύετε νά κλεισθῆτε σέ ψυχιατρικό ἄσυλο.

Τό λεωφορεῖο ἔφθασε στόν κύριο δρόμο τῆς διαδρομῆς. Ἔπαψε νά χιονίζη καί ὁ ὁδηγός μπόρεσε νά ἀναπτύξη ταχύτητα. Τή στιγμή αὐτή οἱ ἐπιβάτες πού κύτταζαν τό γέροντα καί τόν ἄκουγαν δέν τόν ἔβλεπαν πιά. Ἡ θέσι του ἦταν κενή… Δυό-τρεῖς ἐπιβάτες, πού κάθονταν κοντά στό νεαρό κομμουνιστή, ἐκαναν τό σταυρό τους λέγοντας:

— Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ.

Ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς, γύρισε πρός τούς ἐπιβάτες τῶν πίσω καθισμάτων καί φώναξε:

—Καταλαβαίνετε τώρα ποιός μᾶς ἔσωσε ἀπό τή σύγκρουσι; Μᾶς ἔσωσε ὁ γέροντας μέ τήν ἄσπρη γενειάδα, ὁ προστάτης τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ὁ ἅγιος Νικόλαος!

—Δέν ξέρω τί θά κάνουμε, πρόσθεσε ἕνας ἄλλος, ἀλλά ἐγώ ὅπου κι ἄν πάω, θά διηγοῦμαι τό θαῦμα αὐτό τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μπορεῖ νά μέ κλείσουν σέ ψυχιατρικό ἄσυλο, θά ἔχω, ὅμως, μάρτυρες ὅλους ἐσᾶς καί προπαντός ἐσένα φίλε.

Ὁ νεαρός ἄθεος κομμουνιστής ἔκρυψε τό πρόσωπό του στίς δύο παλάμες μέ προφανῆ συντριβή”».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ὁ Ἥχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων

Ἀπό τίς παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό

Μεταστροφές 4

ἐκδ. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2011

τηλ. 2108220542

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

http://paintingleaves.blogspot.com

https://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

PAINTING LEAVES

So clear colors ! NORWAY

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

Ο ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

╰⊰¸¸.•¨*

Ὁ Ἧχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων

Ἀπό τις παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό

τοῦ

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

(Ἐπίλογος τοῦ βιβλίου)

π. Ἰωάννης Κωστώφ:

Μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων ὁ Χριστός θά εἶναι ἕνας περιπατητής τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ὅπως ἔκανε καί στήν περίπτωσι τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ: Θά τρέχη νά τόν προϋπαντήση. Θά ἐπιζητῆ νά πλησιάση, νά φωτίση, νά θεραπεύση, νά θρέψη τίς πεινασμένες καρδιές τῶν πλανεμένων. Νά τίς καταστήση στύλους στόν ἐπουράνιο Ναό Του (Ἀπκ 3, 12), νά τίς ἐγγράψη ἀνεξίτηλα στή Βίβλο τῆς Ζωῆς (Ἀπκ 3, 5). Θά προσκαλῆ συνεχῶς: «Δεῦτε (: ἐλᾶτε) πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι (: φορτωμένοι ἀπό πλάνες καί ἁμαρτίες), κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»(Μθ 11, 28). Ἔργο δικό μας, ἡμῶν πού εἴμασθε Ὀρθόδοξοι, κατέχουμε δηλ. τό 100% τῆς ἀληθείας, εἶναι νά ἐξομαλύνουμε τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός τό Χριστό τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν μας: «Ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ»(Μθ 3, 3). Εἴθε νά τό ἐνστερνισθοῦμε.

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ὁ Ἧχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων

Ἀπό τίς παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό

Μεταστροφές 4

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2011

τηλ. παραγγελιῶν & ἐπικοινωνίας 2108220542

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ – ΜΕΡΟΣ 1 – Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ – VIDEO

http://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

6OznY

π. Ιωάννης Κωστώφ – Η αξία του Χριστιανισμού (1)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ: ΠΡΑΞΕΙΣ 9, 36-42 – ΤΑΒΙΘΑ ╰⊰¸¸.•* ΔΥΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΗΠΑ & ΑΡΜΕΝΙΑ – ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

https://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

8ed2ea8ca5989d8ea4ce2d7d4f61c96d

Δύο συγκινητικά 

περιστατικά από ΗΠΑ & Αρμενία

╰⊰¸¸.•*

Από Κυριακάτικο κήρυγμα τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ

Πράξεις 9, 36-42 – Ταβιθά

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Στίς σημερινές Πράξεις ἀκούσαμε γιά μιά ἁπλῆ μοδίστρα πού μέ τή βελόνα της κέρδισε τήν ἀνάστασι καί στή συνέχεια τήν ἁγιοποίησι. Μᾶς ἀναφέρει ὁ ἱερός Λουκᾶς ὅτι ἡ Ταβιθά πέθανε καθώς ὁ Ἀπ. Πέτρος βρισκόταν κοντά στό χωριό της. Οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά τόν κάλεσαν καί τοῦ ἔδειχναν τά ἐνδύματα τά ὁποῖα τούς εἶχε ράψει ὅταν ζοῦσε. Ὁ Ἀπ. Πέτρος συγκινήθηκε, προσευχήθηκε καί τήν ἀνέστησε. Μᾶς διδάσκει τό ἀνάγνωσμα αὐτό τό πόσο σπουδαῖο πρᾶγμα εἶναι τό νά προσφέρουμε στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Ἰδού ἕνα παρόμοιο περιστατικό:

«Κάποιος φίλος μου πού ὀνομάζεται Paul, πῆρε ἕνα αὐτοκίνητο σάν χριστουγεννιάτικο δῶρο ἀπό τόν ἀδερφό του. Τήν Continue reading ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ: ΠΡΑΞΕΙΣ 9, 36-42 – ΤΑΒΙΘΑ ╰⊰¸¸.•* ΔΥΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΗΠΑ & ΑΡΜΕΝΙΑ – ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (+1991)

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

USA_Autumn_Roads_Trunk_501844

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰωάννου Κωστώφ

Το Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Πορφύριος: Ὁ Ἅγιος τῆς Πλατείας Ὁμονοίας στήν Ἀθήνα

http://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

«Ἡ κυρία Ἀ. Σ. ἀφηγεῖται (4/10/2004):

“Τήν περίοδο ἐκείνη (1998) ἐργαζόμουν ὡς βοηθός δικηγόρου σέ κάποιο δικηγορικό γραφεῖο. Ἦταν Τετάρτη βράδυ. Μέ παίρνει στό τηλέφωνο μία δικαστικός, καί μοῦ ζητᾶ ἐπειγόντως νά τῆς πάω τήν ἑπόμενη μέρα, τήν Πέμπτη, κάποια ἔγγραφα, πού ἔλειπαν ἀπό μία δικογραφία μας. Ἐκτός τῶν ἐγγράφων, μοῦ ζήτησε καί δύο δικόσημα. Αὐτό, ὅμως, δέν ἦταν δυνατόν νά γίνη, γιατί ὁ δικηγόρος ἀπουσίαζε καί δέν μποροῦσε νά ἔλθη στό γραφεῖο, γιά ν᾽ ἀνοίξη τούς φακέλους, νά βρῆ τά ἔγγραφα καί νά μοῦ τά δώση…

Μέσα στήν ἀγωνία μοῦ ἦλθε μιά φωτισμένη σκέψι: ῾Καί δέν πάω στόν Παππούλη μας, τό Γέροντα Πορφύριο, νά μέ βοηθήση; Νά κάνη τή δουλειά;᾽. Τόν παρακάλεσα, λοιπόν, ἀπ᾽ τά βάθη τῆς ψυχῆς μου ὁλόθερμα νά πάη στό γραφεῖο, νά Continue reading ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (+1991)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ: ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΘΕΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

316373975_10b4ee1fe5_o

http://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

Ἀθ. Καραντώνης

Ἰδού, τώρα, πού ἡ “παρανόησι” χρησιμοποιεῖται ἀπό τό Θεό: Ὁ Ἀθ. Καραντώνης, γιατρός, σέ ἄρθρο του στίς Ἀκτῖνες (Μά ᾽53) περιγράφει τήν ἐπιστροφή του στήν πίστι. Στή διάρκεια τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως ἄρχισε νά κλονίζεται ἡ πίστι του. Δέν φερόταν σωστά καί στούς γονεῖς του: «Ἔφταιγε γι᾽ αὐτό ὁ Max Nordau, λανσαρισμένος ἀπ᾽ τόν Ἀναστάση, τό μπακάλη τῆς μικρῆς πόλης, πού ἀπό μικρός εἶχε πάει μπακαλόπαιδο στήν Πάτρα, ἀπ᾽ ὅπου γύρισε κάνοντας τόν πολύξερο καί διαβασμένο»(σ. 200) καί ἀναφέροντας κάθε λίγο καί λιγάκι τά «κατά συνθήκην ψεύδη» του. Στό δεύτερο ἔτος τῶν σπουδῶν του «γιά πρώτη φορά ἦλθε σ᾽ ἐπαφή μέ τή θεωρητική, ὅπως εἶπε, ἄρνησι, πού γιά πεδίο της εἶχε ἕνα ἀπό τά μαθήματα τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς ἰατρικῆς καί ἀρχηγό κάποιο καθηγητή»(σ. 202). Θετικά τόν ἐπηρέασαν οἱ Μ. Γερουλᾶνος καί Κ. Μέρμηγκας (σ. 203). Καί τό δόλωμα τοῦ Θεοῦ; Μᾶς τό λέει ὁ ἴδιος: «Βρισκόμασθε στό Σεπτέμβρη τοῦ 1940, ὅταν στόν ἠλεκτρικό σταθμό τῆς Ὁμονοίας θέλησα νά πάρω ἀπό τό περίπτερο κάτι νά διαβάσω. Ἦταν Δευτέρα πρωΐ κι ἐφημερίδες δέν ὑπῆρχαν. Ἔτσι ἐκεῖ πού κοίταζα διέκρινα ἕνα ἄγνωστο περιοδικό, μέ τόν τίτλο Ἀκτῖνες. Γιά μιά στιγμή φαντάσθηκα πώς θά ἦταν κάποιο ἰατρικό περιοδικό, ἴσως τό δελτίο τῆς ἀκτινολογικῆς Ἐταιρείας. Ἔδωσα πέντε δραχμές καί τό πῆρα»(σ. 205). Ἔγινε συνδρομητής κι ὅταν διάβασε γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἐρνέστου Ψυχάρη (Α, Ν-Δ ᾽40) ἀποφάσισε νά ζητήση συγγνώμη ἀπό τό Θεό. «Γονάτισα μέ τήν ἐλπίδα νά κλείσω τήν περίοδο ἐκείνη τῆς ζωῆς μου. Προσευχήθηκα ὅπως μποροῦσα, ὕστερα ἀπό χρόνων ἀσυνείδητη ἀποστασία. Ζήτησα συγγνώμη. Μά καμμιά ἀπάντησι δέν πῆρα. Φαίνεται πώς αὐτό μονάχα δέν ἀρκοῦσε»(σ. 206). Τελικά ὁδηγήθηκε στήν ἐξομολόγησι (σ. 207) καί συνδέθηκε μέ τήν Ἐκκλησία.

ΠΗΓΗ:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Θεός Ἐφανερώθη

Ἀπό τόν Ἀθεϊσμό στό Χριστό

ΑΘΗΝΑ 2011

http://www.truthtarget.gr

Email: truthtarget@gmail.com

TRUTH TARGET – Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

http://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

colourful2

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Μᾶς ἀναφέρει ο καλός Κληρικός π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος ἀπ᾽ τόν Πειραιά:

«“Τό ἔτος 1978, τήν Ε´ Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔκανα ἕνα κήρυγμα στόν Ἅγιο Βασίλειο Πειραιῶς, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, περί μετανοίας.

Ἀναφέρθηκα στίς διάφορες κατηγορίες μετανοούντων καί στήν ἐξομολόγησι, πού γινόταν δημόσια τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα στίς Κατακόμβες καί στούς τότε Ἱερούς Ναούς.

Ἕνας ἐκκλησιαζόμενος χριστιανός, γύρω στήν ἡλικία τῶν 60 ἐτῶν, εἶχε ἕνα μεγάλο πάθος, ἀπ᾽ τό ὁποῖο —καί στήν ἡλικία αὐτή— δέν μποροῦσε νά ἀπαλλαγῆ καί ἔτσι ἐστερεῖτο τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τήν ἑπομένη Κυριακή, πού ἦταν τῶν Βαΐων, εἴχαμε ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ὅταν σύν Θεῷ φθάσαμε στό τέλος καί σταθήκαμε ὅλοι οἱ ἱερεῖς μπροστά στήν Ὡραία Πύλη γιά νά γίνη ἡ Ἀπόλυσι, τοῦ διακόνου λέγοντος ῾τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν᾽ καί καθώς ὁ Μητροπολίτης θ᾽ ἄρχιζε τήν Ἀπόλυσι μέ τό Ἑὐλογία Κυρίου καί ἔλεος Αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ᾽ ἡμᾶς…᾽, πάνω ἀπ᾽ τό δεσποτικό θρόνο ἀκούσαμε μιά δυνατή φωνή ἑνός χριστιανοῦ… Ἦταν ὁ χριστιανός πού σᾶς εἶπα, μέ τό μεγάλο πάθος.

Πάνω ἀπ᾽ τό δεσποτικό θρόνο, λοιπόν, φώναξε δυνατά δύο φορές: Ἑἶμαι τέτοιος… εἶμαι τέτοιος…᾽ καί εἶπε τό πάθος του. Μπροστά στόν κατάμεστο ἀπό χριστιανούς Ναό ὁμολόγησε τό πάθος του! Ὅλοι μας ἐκπλαγήκαμε, μείναμε ἄφωνοι. Ὁ δεσπότης ὅμως δέν τά ᾽χασε, συνέχισε καί τελείωσε τήν Ἀπόλυσι.

Ποιό τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ὁμολογίας; Ὅπως μοῦ ᾽λεγε ὁ ἴδιος κατόπιν, ἔφυγε ἀπ᾽ τά μέλη τοῦ σώματός του ἕνας βράχος, ἀπαλλάχθηκε ἀπ᾽ τό πάθος του μιά γιά πάντα καί στήν πρώτη του Θεία Κοινωνία εἶχε πανηγύρι”[ὑπ.: Ἀπ᾽ τίς προσωπικές μου σημειώσεις]».

ΠΗΓΗ:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἠ Εξομολόγηση

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2012

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

http://workersectingreece.wordpress.com/ores-eksomologisis/

Ὧρες Εξομολόγησης

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://earthage10000yearsold.wordpress.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

f8b971e40e32235ba891ee659ccaede7

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού

ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ

τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Σκοπός τοῦ σύμπαντος εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Γράφει ὁ Προκόπιος ὁ Πελοποννήσιος: «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέσα στόν κόσμο αὐτό, σάν ἕνας πολύτιμος λίθος, μέσα στόν κύκλο τοῦ δακτυλιδιοῦ. Δηλαδή ἡ τιμή ὅλου τοῦ ἔργου, καί ὁ σκοπός ἐκεῖνος, γιά τόν ὁποῖο ἑτοιμάσθηκε ἕνα τόσο ὡραῖο ἔργο, καθώς καί ἡ τιμή τοῦ δακτυλιδιοῦ, εἶναι ὁ πολύτιμος λίθος πού βρίσκεται σ᾽ αὐτό, καί αὐτό δέν ἑτοιμάσθηκε γιά ἄλλο σκοπό τόσο τεχνικό, παρά γιά νά δεχθῆ τόν πολύτιμο λίθο»(ΠΠ, 171).

  • Σημειώνει, σωστά, ὁ Ν. Ψαρουδάκης: «Εἶναι λογικά ἀδιανόητο νά γίνεται κάτι χωρίς νά ἀποβλέπη σέ κάτι ἄλλο. Γιατί νά δημιουργηθῆ αὐτό πού δέν ὑπάρχει, ἄν ἐπρόκειτο δημιουργούμενο νά εἶναι ὅπως καί πρίν δημιουργηθῆ, ἄχρηστο καί ἀνόητο; Ἔτσι ἡ ζωή ἔδωσε νόημα στήν ὕλη καί ἀποκάλυψε τό σκοπό τῆς δημιουργίας της. Ποιό σκοπό θά ὑπηρετοῦσε ἡ ὕλη χωρίς τή ζωή; ῞Ενα νεκρό σύμπαν θά ἦταν ἕνα παρατημένο γιαπί πού δέν ἔγινε ποτέ σπίτι! Κάθε δημιουργία εἶναι ἕνα βῆμα πρός τά ἐμπρός. Βῆμα πού ὑπηρετεῖ τήν αἰωνιότητα καί ἔτσι τά βήματα δέν τελειώνουν ποτέ!

Ἡ δημιουργία τῆς ζωῆς εἶχε ἀναγκαῖο ἐπακόλουθο τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου —τό τρίτο βῆμα. Γιατί, ὅπως ἡ ὕλη χωρίς τή ζωή θά ἦταν ἀνόητη, τό ἴδιο καί ἡ ζωή θά ἦταν ἀνόητη χωρίς τόν ἄνθρωπο. Ἡ ζωή ἔκαμε τό γιαπί τοῦ κόσμου κατοικήσιμο. Τό γιαπί, λοιπόν, πού γίνεται σπίτι ἔχει νόημα νά παραμένη ὕστερα ἀκατοίκητο; Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ γῆ εἶναι ὁ τόπος τόν ὁποῖο ὁ Δημιουργός ἑτοίμασε γιά πρώτη κατοικία στόν ἄνθρωπο. Ὅπως ὁ Continue reading ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://earthage10000yearsold.wordpress.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

15. 2. 3. - 1

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού

ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ

τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΘΑΥΜΑΣΙΑ

Στό Κεφάλαιο αὐτό θά δοῦμε, ἀκροθιγῶς, μερικά ἀπό τά θαυμάσια τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ μας καί τῆς Ἁγ. Γραφῆς.

Διαβάζουμε: «Ὁ ἄξονας τῆς Γῆς ἔχει κλίσι 230 καί 27´ ὡς πρός τό ἐπίπεδο στό ὁποῖο ὁ πλανήτης μας διαγράφει τήν τροχιά του. Ἄν ἦταν κατακόρυφος δέν θά ὑπῆρχαν οἱ ἐποχές, γιατί οἱ ἡλιακές ἀκτῖνες θά ἔπεφταν σέ κάθε μέρος μέ τήν ἴδια πάντα ἀπόκλισι. Ἄρα σέ ὅλη τή Γῆ θά εἴχαμε ἐντελῶς διαφορετικό κλίμα (ἀπό τήν ἑλληνική λέξι κλίμα=κλίσι). Στόν Ἰσημερινό οἱ μέρες θά ἦταν πολύ καυτές, γιατί ὁ ἥλιος θά βρισκόταν πάντα στήν κατακόρυφο, ἐνῶ τά γεωγραφικά πλάτη πού θά ἦταν πιό κοντά στούς πόλους θά εἶχαν θερμοκρασίες πιό ψυχρές. Ἡ ζωή θά περιοριζόταν στίς πιό εὔκρατες ζῶνες. Ἐπιπλέον θά εἴχαμε πάντα μέρες καί νύκτες διαρκείας 12 ὡρῶν, γιατί ὁ Ἥλιος θά φώτιζε πάντα τό μισό τῆς γήινης σφαίρας»(περ. Fo, Μρ 2003, 78· βλ. καί: GP, 133).

  • Γράφει ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Διάφορες αἰτίες μπορεῖ νά βρῆ κανείς, γιά τίς ὁποῖες ὁ Θεός στήν Π. Διαθήκη ἔκαμε διάκρισι καθαρῶν καί ἀκαθάρτων τροφῶν. Ἔτσι μιά αἰτία μποροῦσε νά εἶναι, τό ὅτι ὁ Θεός ἤθελε νά μάθη τόν ἀπειθάρχητο καί σκληροτράχηλο Ἰσραήλ νά πειθαρχῆ καί νά ὑποτάσσεται ὄχι μόνον ὅταν ἐκαλεῖτο νά συμμετάσχη στίς ἐπίσημες καί λαμπρές τελετές καί θυσίες τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἀλλά καί σέ κάθε βῆμα τῆς καθημερινῆς του ζωῆς, ἀκόμα καί κάθε φορά, κατά τήν ὁποία θά καθόταν στό τραπέζι γιά νά φάη.

Ἄλλη αἰτία μποροῦσε νά εἶναι, ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ δέν ἦταν ἀρκετά ἀνεπτυγμένο καί δέν μποροῦσε ὁ καθένας νά κάνη τή διάκρισι, ποιές τροφές τοῦ ἦταν ὠφέλιμες στήν ὑγεία καί ποιές τοῦ ἦταν βλαβερές. Ὁ Θεός, λοιπόν, πού ἐνδιαφερόταν γιά ὁλόκληρο τό λαό Του, ἀναλαμβάνει σάν πατέρας καί σάν σοφός ἰατρός νά ὁρίση τήν ὑγιεινή δίαιτα τῶν παιδιῶν Του. Καί γιά νά προλάβη κάθε παράβασι τῆς δίαιτας αὐτῆς, πού θά εἶχε κακές συνέπειες γιά τό σῶμα, δίνει θρησκευτικό χαρακτῆρα στήν ἀπαγόρευσι τῶν τροφῶν πού ἦταν βλαβερές στήν ὑγεία τοῦ σώματος.

Ὁ πιό σπουδαῖος, ὅμως, καί σοβαρός λόγος, γιά τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἔκανε τή διάκρισι αὐτή τῶν καθαρῶν καί ἀκαθάρτων, ἦταν, γιατί ἤθελε νά ἐμποδίση τή συχνή ἐπικοινωνία τοῦ λαοῦ Του μέ τούς εἰδωλολάτρες. Καί ἔτσι νά προλάβη κάθε βλάβη, πού ἦταν ἑπόμενο νά πάθη ὁ Ἰσραήλ ἀπό τό συγχρωτισμό του μέ αὐτούς. Σκέψου, ἀδελφέ τί θά πῆ νά εἶσαι σέ ξένο μέρος καί νά μή σοῦ ἐπιτρέπη ἡ θρησκεία σου νά τρῶς ἀπό πολλά φαγητά, πού συνηθίζουν οἱ Continue reading ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΗ & ΛΟΓΙΚΗ: ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ – Ο ΦΥΣΙΚΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΜΕΛΙΝΟΥ

2015 - 1

Πίστη & Λογική: Μετενσάρκωση

Ο Φυσικός π. Ιωάννης Κωστώφ απαντάει στις

ερωτήσεις του Μανώλη Μελινού

Μανώλης Μελινός: Μιλήσατε προηγουμένως για την μετενσάρκωση. Ποιά είναι η σχέση της με την Αγία Γραφή;

π. Ιωάννης Κωστώφ: Η Αγία Γραφή την απορρίπτει τελείως. Ας θυμηθούμε ένα βασικό χωρίο της προς Εβραίους Επιστολής, το: “Απόκειται τοίς ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις” (θ’ 27) [Μετάφραση: Και καθ’ όσον μια φορά επιφυλάσσεται στους ανθρώπους να πεθάνουν, έπειτα δε απακολουθεί κρίση και ανταπόδοση κατά τα έργα τους]. Μια φορά θα διχωριστεί η ψυχή απο το σώμα. Εξάλλου όλη η Αγία Γραφή μιλά για την κρίση των ανθώπων, τόσο μετά το θάνατο, όσο και κατά τη Β’ Παρουσία του Κυρίου. Ήδη στη συζήτηση μας αυτή αναφερθήκαμε πολλές φορές στο θέμα της κρίσεως. Η πίστη, όμως, στη μετενσάρκωση οδηγεί τους ανθρώπους στον ηθικό αμοραλισμό: “Κάντε ότι θέλετε. δεν υπάρχει κρίση των πεπραγμένων! Το μόνο που θα λαμβάνει χώραν θα είναι μια εναλλαγή “οχημάτων” για τη ψυχή σας. Σήμερα θα είναι σ’ ένα ανθρώπινο σώμα, αύριο σ’ ένα άλλο, μετά απο εκατό χρόνια θα μπεί σ’ ένα ζώο, ύστερα σε φυτό και πάει λέγοντας… Δεν υπάρχει κανείς που να σας ζητήσει λογαριασμό! Θαυμάσιο κόλπο του διαβόλου για άγρα οπαδών…

Μ.Μ: Θα ξέρετε, βέβαια, ότι πολοί πάνε να στηρίξουν τη μετενσάρκωση στα λόγια του Κυρίου: “Ηλίας ήδη ήλθε… Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτοίς” (Ματθ. ιζ’ 12-13). Να, ισχυρίζονται, ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ο Πρόδρομος είναι η μετενσάρκωση του Ηλία.

π.Ι: Ώ, της ανοησίας! Για να λάβει χώραν μετενσάρκωση πρέπει να έχει επέλθει, σύμφωνα με τους οπαδούς της, προηγουμένως θάνατος και η ψυχή να είναι ελεύθερη, χωρίς σώμα δηλαδή, για να μπορέσει να εισέλθει σε καινούργιο. Έ, ο Προφήτης Ηλίας είναι, σύμφωνα με τη Γραφή, ο ένας απο τους δύο ανθρώπους- ο άλλος είναι ο Ενώχ- που δεν έχει πεθάνει! Πώς, λοιπόν, θα γινόταν μετενσάρκωσή του στον Πρόδρομο; Τέτοια μυαλά κουβαλάνε οι αρνητές της πίστεως! Τί σχέση, τώρα, έχουν ο Προφήτης Ηλίας και ο Πρόδρομος; Την ξεκαθαρίζει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον πατέρα του Τιμίου Προδρόμου: Ο Ιωάννης θα είναι “εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού”(Λουκ. α’ 17) θα έχει δηλαδή το προφητικό χάρισμα και τη παρρησία του Προφήτη Ηλία. Απλώς αυτό! Τίποτε άλλο!

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ « ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ »

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΜΕΛΙΝΟΥ

Α΄  ταξίδι 1993

ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2002

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΟΛΛΑΝΔΙΑ & INDIANAPOLIS ΤΩΝ ΗΠΑ: ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ – ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΕΝΕΓΚΑΣ (ΕΒΡ 7, 27) – 2 ΣΥΓΚΗΝΙΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

http://americaofmyheart.wordpress.com

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

EDELWEISS OF MY HEART

ndc_1209_72px_hdr1

Πάνω: Ὁλλανδία

Κάτω: Indiana, Indianapolis, ΗΠΑ

indianapolisSkyline

Ὁλλανδία & Indianapolis τῶν ΗΠΑ: Πρόσφερε τόν ἑαυτό σου

Κυριακάτικο κήρυγμα τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ

ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΕΝΕΓΚΑΣ (ΕΒΡ 7, 27)

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου 13/11 & 27/1

Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου 25/1

http://workersectingreece.wordpress.com

FROM WORKER SECT TO ORTHODOXY

Ὁ Ἀπ. Παῦλος στό σημερινό ἀνάγνωσμα τονίζει γιά τό Χριστό: «ἑαυτόν ἀνενέγκας»=πρόσφερε τόν ἑαυτό Του. Καί σάν μυστική σπορά ἡ προσφορά αὐτή τοῦ Κυρίου προκαλεῖ καί ἐνισχύει μικρές πράξεις προσφορᾶς ἐκ μέρους τῶν συνανθρώπων μας πρός μεγίστην ἱκανοποίησί Του.

«Πρίν χρόνια, σ᾽ ἕνα μικρό ψαράδικο χωριό τῆς Ὁλλανδίας, ἕνα νεαρό ἀγόρι ἀπέδειξε στόν κόσμο πόσο ἀνταμείβεται ὁ ἀλτρουϊσμός. Ἐπειδή ὅλο τό χωριό ζοῦσε ἀπό τό ψάρεμα, χρειαζόταν μιά ἐθελοντική ὁμάδα διασώσεως γιά ἐπείγουσες ἀνάγκες. Ἕνα βράδυ, ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί καί μιά τρομακτική θύελλα παγίδευσε ἕνα ψαροκάικο στή μέση τῆς θάλασσας. Τό πλήρωμα ἐγκλωβισμένο κι ἀνίκανο ν᾽ ἀντιμετωπίση τόν κίνδυνο, ἔστειλε ἀμέσως S.Ο.S.. Ὁ ἀρχηγός τῆς ὁμάδος διασώσεως σήμανε συναγερμό κι ὅλοι οἱ χωρικοί συναθροίσθηκαν στήν πλατεία πού ἔβλεπε στόν κόλπο. Ἐνῶ ἡ ὁμάδα διασώσεως ἔρριχνε στή θάλασσα τή βάρκα μέ τά κουπιά κι ἄρχισε νά παλεύη μέ τά ἀγριεμένα κύματα, οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ περίμεναν ἀνυπόμονα στήν παραλία μέ ἀναμμένους φανούς θυέλλης στά χέρια, σάν φάροι πού θά καθοδηγοῦσαν τό πλήρωμα πρός τήν ἀκτή.

Μετά ἀπό μιά ὥρα, ἡ βάρκα ἐμφανίσθηκε μέσα ἀπό τήν πυκνή ὀμίχλη καί οἱ χωρικοί ἔτρεξαν νά τήν προϋπαντήσουν ζητωκραυγάζοντας. Οἱ ἐθελοντές σύρθηκαν ἐξουθενωμένοι ἔξω στήν ἀμμουδιά καί ἀνήγγειλαν πώς ἐπειδή ἡ βάρκα δέν χωροῦσε ἄλλους ἐπιβάτες, εἶχαν ἀναγκασθῆ ν᾽ ἀφήσουν πίσω ἕναν ἄνδρα. Ἄν τόν ἔπαιρναν, ἡ βάρκα σίγουρα θ᾽ ἀνατρεπόταν καί θά χάνονταν ὅλοι.

Ὁ ἀρχηγός ἔκανε ἔκκλησι νά σχηματισθῆ μιά δεύτερη ὁμάδα διασώσεως γιά νά πάη νά φέρη τό μοναδικό ἐπιζῶντα πού εἶχε μείνει πίσω. Ὁ δεκαεξάχρονος Hans ἔκανε ἀμέσως ἕνα βῆμα μπροστά. Ἡ μητέρα του, ὅμως, τόν ἔπιασε ἀπό τό μπράτσο καί τόν ἱκέτευσε:

—Σέ παρακαλῶ, μήν πᾶς. Ὁ πατέρας σου πέθανε σέ ἕνα ναυάγιο πρίν δέκα χρόνια κι ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός σου, ὁ Paul, χάθηκε πρίν ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες στή θάλασσα. Μόνο ἐσύ μοῦ ἔχεις ἀπομείνει Hans.

Ὁ Hans τῆς ἀπάντησε:

—Μητέρα, πρέπει νά πάω. Τί θά γίνη ἄν ὅλοι ποῦν, ἐγώ δέν μπορῶ νά πάω, ἄς πάη κάποιος ἄλλος; Μητέρα, αὐτή τή φορά πρέπει νά κάνω τό καθῆκον μου. Ὅταν μᾶς καλῆ τό καθῆκον, πρέπει ὅλοι νά ἀναλαμβάνουμε τίς εὐθύνες μας καί νά κάνουμε ἀποφασιστικά αὐτό πού μᾶς ἀναλογεῖ.

Ὁ Hans φίλησε τή μητέρα του, ἑνώθηκε μέ τήν ὁμάδα κι ἐξαφανίσθηκε μές στή νύχτα.

Πέρασε ἄλλη μιά ὥρα, πού φάνηκε ὁλάκερη αἰωνιότητα στή μητέρα τοῦ Hans. Κάποια στιγμή ἡ βάρκα ξεπρόβαλε μέσα ἀπό τήν ὀμίχλη κι εἶδαν τόν Hans νά στέκεται στήν πρύμνη. Ὁ ἀρχηγός, κάνοντας χωνί τά χέρια του, ρώτησε:

—Τόν βρήκατε;

Ὁ Hans ἀπάντησε μέ ἀκράτητη χαρά:

—Ναί, τόν βρήκαμε. Πεῖτε στή μητέρα μου πώς εἶναι ὁ μεγάλος μου ἀδελφός, ὁ Paul!».

Στό ἀεροπορικό ταξίδι, ἀναφέρει ὁ Ηanoch ΜcCarty, «βολεύτηκα ὅσο καλύτερα μποροῦσα κι ἄκουγα ὑποταγμένος τό συνεπιβάτη μου νά δίνη διάλεξι γιά τήν τραγική κατάστασι πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, ξεκινώντας μέ τή στερεότυπη φράσι, “Τά σημερινά παιδιά εἶναι, ξέρετε…”. Συνέχισε ἔτσι ἐκφράζοντας ἀόριστες ἀπόψεις γιά τή φρικτή κατάστασι τῶν ἐφήβων καί τῶν νεαρῶν ἐνηλίκων, ἀπόψεις πού βασίζονται σέ μιά κοντόφθαλμη κι ἐπιλεκτική παρακολούθησι τῶν εἰδήσεων.

Ὅταν ἀποβιβάσθηκα ἐπιτέλους ἀπό αὐτό τό ἀεροπλάνο κι ἔφθασα στό ξενοδοχεῖο μου, στήν Indianapolis (Πολιτεία Indiana, ΗΠΑ), ἀγόρασα τήν τοπική ἐφημερίδα καί τήν πῆρα μαζί μου στήν τραπεζαρία ὅπου σκόπευα νά δειπνήσω. Σέ μιά ἀπό τίς ἐσωτερικές σελίδες ἀνακάλυψα ἕνα ἄρθρο τό ὁποῖο θά ᾽πρεπε, κατά τή γνώμη μου, νά εἶχε γίνει πρωτοσέλιδο.

Σέ μιά μικρή πόλη τῆς Indiana, ζοῦσε ἕνας 15χρονος μέ ὄγκο στόν ἐγκέφαλο. Ὑποβαλλόταν σέ ἀκτινοβολίες καί χημειοθεραπεία, μέ ἀποτελέσμα νά χάση ὅλα του τά μαλλιά. Δέν ξέρω τί λέτε ἐσεῖς, ἀλλά ἐγώ φαντάζομαι πῶς θά ἔνοιωθα ἄν μοῦ εἶχε συμβεῖ κάτι παρόμοιο σ᾽ αὐτή τήν ἡλικία —θά ντρεπόμουν φρικτά!

Οἱ συμμαθητές αὐτοῦ τοῦ νεαροῦ βρῆκαν τελείως αὐθόρμητα τή λύσι τοῦ προβλήματος: ὅλα τά ἀγόρια τῆς τάξεώς του, ζητοῦσαν ἀπό τίς μητέρες τους νά τούς ξυρίσουν τά κεφάλια γιά νά μήν εἶναι ὁ Brian τό μοναδικό φαλακρό ἀγόρι τοῦ σχολείου. Ἐκεῖ, στό κέντρο τῆς σελίδος, φιγουράριζε ἡ φωτογραφία μιᾶς μητέρας πού ξύριζε τό κεφάλι τοῦ γιοῦ της κάτω ἀπό τά ἐπιδοκιμαστικά βλέμματα τῆς ὑπόλοιπης οἱκογενείας. Καί στό βάθος μιά ὁμάδα φαλακρῶν νεαρῶν.

Ὄχι, δέν ἀπελπίζομαι μέ τά σημερινά παιδιά».

Μακάρι νά συμπαραταχθοῦμε κι ἐμεῖς στό μυστικό αὐτό στρατό.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΚΟΝΓΚΟ ΑΦΡΙΚΗΣ, 2001: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ & ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

http://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

Sunset Outback Australia

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

«Μιά γυναῖκα εἰδωλολάτρισσα ἐκείνη τήν Κυριακή τό πρωΐ, στεκόταν λίγο μακριά ἔξω ἀπό τήν πόρτα εἰσόδου τῆς ἐκκλησίας τῶν ἁγίων Θεοδώρων Μουσονόι. Ἐκοίταζε μέ περιέργεια ἕνα εὐρωπαῖο Καλόγερο, πού στεκόταν ἔξω ἀπό τήν πόρτα τῆς ἐκκλησίας καί κατέγραφε σ᾽ ἕνα βιβλίο κάθε Χριστιανό πού ἔμπαινε ἐκεῖνο τό πρωΐ μέσα. Ἐνόμισε ὅτι θά ἦταν κάποιος λευκός ἱεραπόστολος ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Κολουέζι. Ἐκείνη τή στιγμή ὁ π. Ἰσαάκ, ἱερεύς καί Λειτουργός ἐκείνη τήν ἡμέρα στήν ἐκκλησία, τελοῦσε τήν Ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς. Ἡ γυναῖκα ἐκείνη πού ἔβλεπε τόν Καλόγερο, ἐπειδή γνώριζε τόν ἱερέα, πῆγε ἀπό πλάγια πλησίον τοῦ παραθύρου τῆς Προσκομιδῆς καί τοῦ ἔκανε νόημα νά βγῆ ἔξω νά ὑποδεχθῆ ἕνα Πατέρα τῆς Ἱεραποστολῆς πού ἦλθε ἀπό τό Κολουέζι. Ἐκεῖνος, ἄνοιξε τό παράθυρο καί τῆς εἶπε ὅτι δέν καταλαβαίνει τί τοῦ λέγει, διότι σήμερα δέν εἶχαν εἰδοποιήσει ὅτι θά ἔλθουν Πατέρες ἀπό τό Κολουέζι.

Ἡ γυναῖκα ἐπέστρεψε στή θέσι της, χωρίς νά ἐπιμείνη στήν πρότασί της. Παρακολουθοῦσε περίεργα τόν ἐπισκέπτη πού τόσο ὑπομονετικά ρωτοῦσε καί ἔγραφε τό ὄνομα κάθε Χριστιανοῦ πού ἔμπαινε στήν ἐκκλησία. Πλησίασε κι αὐτή νά μπῆ, ἀλλά ὁ Καλόγερος τήν ἐμπόδισε καί ἀμέσως ἐξαφανίσθηκε ἀπό μπροστά της. Αὐτή καί πάλι ἀποσβολώθηκε ἀπό τό φόβο της καί στάθηκε ἐκεῖ μέχρι νά τελειώση ἡ Θεία Λειτουργία. Στάθηκε ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς Χριστιανούς μας καί τούς εἶπε τά ἑξῆς: “Ἀπό σήμερα θά εἶμαι κι ἐγώ Κατηχουμένη στή δική σας ἐκκλησία. Αὐτό πού εἶδα σήμερα δέν τό ἔχω ξαναδῆ στή ζωή μου”. Τούς ἐξήγησε ὅσα εἶδε. Οἱ Χριστιανοί μας ἐνθουσιάσθηκαν, διότι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας τούς συντροφεύουν, τούς παρακολουθοῦν μέ ἀγάπη, τούς θεραπεύουν καί φροντίζουν γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν τους»(Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, Ἀληθινές ἱστορίες, Μαγεία καί θαύματα ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή στήν Ἀφρική, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2001, 21)

ΠΗΓΗ:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἡ Μητέρα μας η Εκκλησία

ἐκδ. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα 2014

http://www.truthtarget.com

TRUTH TARGET

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://earthage10000yearsold.wordpress.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

cxcxc

Πρόλογος τοῦ αντιεξελικτικοῦ βιβλίου τοῦ

Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ

ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

╰⊰¸¸.•¨*

Ή ΠΩΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ

Evolution is not solution

╰⊰¸¸.•¨*

τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών

2108220542, 6978461846

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

Τό σκανάρισμα τοῦ βιβλίου ἔγινε από τήν

ἱστοσελίδα

http://antiairetikos-vs-exeldim.blogspot.gr

ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Π.Ι.Θ.Η.Κ.Ο.Σ

Continue reading ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ