Category Archives: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ╰⊰¸¸.•¨* Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ – ΦΥΣΙΚΟΣ

ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ╰⊰¸¸.•¨* ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ “ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ”

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

usa nb

55809.b

Το ένστικτο των ζώων – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Από το αντιεξελικτικό βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού

ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ

Ρώτησε κάποιος τον Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη (+1994):

«—Εἶναι, Γέροντα, τό ἔνστικτο τό ὁποῖο ἔχουν τά ζῶα;

—Ὁ Θεός, γιά νά ἐξυπηρετοῦνται, ἔχει δώσει καί σ’ αὐτά ὅ,τι χρειάζονται· τούς ἔδωσε τή διαίσθησι. Μετά τήν πτῶσι ὁ ἄνθρωπος στερήθηκε τό ὑπερφυσικό, ἀλλά τοῦ ἔμεινε ὁ νοῦς, ἡ λογική. Π.χ. οἱ ἄνθρωποι βλέπουν κάπου πλατάνια καί καταλαβαίνουν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει νερό· ψάχνουν καί τό βρίσκουν. Ἐνῶ τά ζῶα τό πληροφοροῦνται σάν νά ἔχουν ραντάρ. Ἡ καμήλα, ὅταν εἶναι στήν ἔρημο καί διψάη, τρέχει μόνη της πρός τό μέρος ὅπου ὑπάρχει νερό καί ὁ καμηλιέρης τήν ἀκολουθεῖ. Εἶναι σάν νά παίρνη τηλεγράφημα».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙ

Περί Ἐξελίξεως 2

ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Σταμάτα 2014

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

 

Advertisements

Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΑ ΨΕΥΔΟΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

maxresdefault copy

Ὁ Θεός ἀληθής ἄρα ψεῦδος ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού

Ἐφόσον εἴμασθε ὁμοούσιοι κατά τό σῶμα (κατά τούς ἐξελικτικούς) μέ τά ζῶα γιατί νά ἀπαγορεύεται ἡ ἀνθρωποφαγία;

Γιά τούς δικούς μας φιλοεξελικτικούς ποῦ θά ἐντάξουν τήν προπτωτική κατάστασι τῶν ζώων ἀπέναντι στόν Ἀδάμ; (ἤρεμα κλπ.), ἐφόσον προηγουμένως ὑπῆρχε ἀγῶνας ἐπιβιώσεως;

Στούς πιθήκους (καί προηγ.) ὑπῆρχε αὐτονομία ἀπ᾽ τήν ἀρχή στό βρέφος ἄρα καλά προσαρμοσμένο· στόν ἄνθρωπο ἔγινε ἀποπροσαρμογή! (ἐξηρτημένο ἀπό γονεῖς)· (ἀλλά ἡ ἀποπροσαρμογή πῶς ἔγινε;) γιά νά αὐξηθῆ ὁ ἐγκέφαλος κλπ!!!

Κάθε προσπάθεια ἐπεμβάσεως σέ κύτταρα κλπ. ἀρνεῖται τό Δαρβινισμό ὅτι ἔγιναν τυχαῖα ἀφοῦ τά κάνει ὁ ἐρευνητής.

Πῶς μόνο μερικά χημικά στοιχεῖα ὑπάρχουν στούς ὀργανισμούς καί ἄλλα ὄχι;

Ὁ χημικός πού ὑποστηρίζει τή χημική ἐξέλιξι πριονίζει τά θεμέλιά του. Ἄν ἔγιναν τυχαῖα, τότε αὐτός δέν χρειάζεται!

Σήμερα δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχη διάκρισι εἰδῶν ἀλλά συνεχής γκάμα ὄντων.

Ἀφοῦ ὑπάρχει ἐξέλιξι ἄρα δέν μποροῦμε ἀπό σημερινή συμπεριφορά πρωτευόντων νά συμπεράνουμε τό παρελθόν.

Τό βρέφος πρῶτα καταλαβαίνει καί μετά μιλᾶ. Γιατί αὐτό δέν τό μεταθέτουν στό παρελθόν ἀλλά λένε ἡ ὁμιλία ἔφτιαξε τόν Continue reading Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΑ ΨΕΥΔΟΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

canada.jpg

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού

ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ

τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Σκοπός τοῦ σύμπαντος εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Γράφει ὁ Προκόπιος ὁ Πελοποννήσιος: «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέσα στόν κόσμο αὐτό, σάν ἕνας πολύτιμος λίθος, μέσα στόν κύκλο τοῦ δακτυλιδιοῦ. Δηλαδή ἡ τιμή ὅλου τοῦ ἔργου, καί ὁ σκοπός ἐκεῖνος, γιά τόν ὁποῖο ἑτοιμάσθηκε ἕνα τόσο ὡραῖο ἔργο, καθώς καί ἡ τιμή τοῦ δακτυλιδιοῦ, εἶναι ὁ πολύτιμος λίθος πού βρίσκεται σ᾽ αὐτό, καί αὐτό δέν ἑτοιμάσθηκε γιά ἄλλο σκοπό τόσο τεχνικό, παρά γιά νά δεχθῆ τόν πολύτιμο λίθο»(ΠΠ, 171).

  • Σημειώνει, σωστά, ὁ Ν. Ψαρουδάκης: «Εἶναι λογικά ἀδιανόητο νά γίνεται κάτι χωρίς νά ἀποβλέπη σέ κάτι ἄλλο. Γιατί νά δημιουργηθῆ αὐτό πού δέν ὑπάρχει, ἄν ἐπρόκειτο δημιουργούμενο νά εἶναι ὅπως καί πρίν δημιουργηθῆ, ἄχρηστο καί ἀνόητο; Ἔτσι ἡ ζωή ἔδωσε νόημα στήν ὕλη καί ἀποκάλυψε τό σκοπό τῆς δημιουργίας της. Ποιό σκοπό θά ὑπηρετοῦσε ἡ ὕλη χωρίς τή ζωή; ῞Ενα νεκρό σύμπαν θά ἦταν ἕνα παρατημένο γιαπί πού δέν ἔγινε ποτέ σπίτι! Κάθε δημιουργία εἶναι ἕνα βῆμα πρός τά ἐμπρός. Βῆμα πού ὑπηρετεῖ τήν αἰωνιότητα καί ἔτσι τά βήματα δέν τελειώνουν ποτέ!

Ἡ δημιουργία τῆς ζωῆς εἶχε ἀναγκαῖο ἐπακόλουθο τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου —τό τρίτο βῆμα. Γιατί, ὅπως ἡ ὕλη χωρίς τή ζωή θά ἦταν ἀνόητη, τό ἴδιο καί ἡ ζωή θά ἦταν ἀνόητη χωρίς τόν ἄνθρωπο. Ἡ ζωή ἔκαμε τό γιαπί τοῦ κόσμου κατοικήσιμο. Τό γιαπί, λοιπόν, πού γίνεται σπίτι ἔχει νόημα νά παραμένη ὕστερα ἀκατοίκητο; Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ γῆ εἶναι ὁ τόπος τόν ὁποῖο ὁ Δημιουργός ἑτοίμασε γιά πρώτη κατοικία στόν ἄνθρωπο. Ὅπως ὁ Continue reading ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://earthage10000yearsold.wordpress.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

15. 2. 3. - 1

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού

ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ

τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΘΑΥΜΑΣΙΑ

Στό Κεφάλαιο αὐτό θά δοῦμε, ἀκροθιγῶς, μερικά ἀπό τά θαυμάσια τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ μας καί τῆς Ἁγ. Γραφῆς.

Διαβάζουμε: «Ὁ ἄξονας τῆς Γῆς ἔχει κλίσι 230 καί 27´ ὡς πρός τό ἐπίπεδο στό ὁποῖο ὁ πλανήτης μας διαγράφει τήν τροχιά του. Ἄν ἦταν κατακόρυφος δέν θά ὑπῆρχαν οἱ ἐποχές, γιατί οἱ ἡλιακές ἀκτῖνες θά ἔπεφταν σέ κάθε μέρος μέ τήν ἴδια πάντα ἀπόκλισι. Ἄρα σέ ὅλη τή Γῆ θά εἴχαμε ἐντελῶς διαφορετικό κλίμα (ἀπό τήν ἑλληνική λέξι κλίμα=κλίσι). Στόν Ἰσημερινό οἱ μέρες θά ἦταν πολύ καυτές, γιατί ὁ ἥλιος θά βρισκόταν πάντα στήν κατακόρυφο, ἐνῶ τά γεωγραφικά πλάτη πού θά ἦταν πιό κοντά στούς πόλους θά εἶχαν θερμοκρασίες πιό ψυχρές. Ἡ ζωή θά περιοριζόταν στίς πιό εὔκρατες ζῶνες. Ἐπιπλέον θά εἴχαμε πάντα μέρες καί νύκτες διαρκείας 12 ὡρῶν, γιατί ὁ Ἥλιος θά φώτιζε πάντα τό μισό τῆς γήινης σφαίρας»(περ. Fo, Μρ 2003, 78· βλ. καί: GP, 133).

  • Γράφει ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Διάφορες αἰτίες μπορεῖ νά βρῆ κανείς, γιά τίς ὁποῖες ὁ Θεός στήν Π. Διαθήκη ἔκαμε διάκρισι καθαρῶν καί ἀκαθάρτων τροφῶν. Ἔτσι μιά αἰτία μποροῦσε νά εἶναι, τό ὅτι ὁ Θεός ἤθελε νά μάθη τόν ἀπειθάρχητο καί σκληροτράχηλο Ἰσραήλ νά πειθαρχῆ καί νά ὑποτάσσεται ὄχι μόνον ὅταν ἐκαλεῖτο νά συμμετάσχη στίς ἐπίσημες καί λαμπρές τελετές καί θυσίες τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἀλλά καί σέ κάθε βῆμα τῆς καθημερινῆς του ζωῆς, ἀκόμα καί κάθε φορά, κατά τήν ὁποία θά καθόταν στό τραπέζι γιά νά φάη.

Ἄλλη αἰτία μποροῦσε νά εἶναι, ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ δέν ἦταν ἀρκετά ἀνεπτυγμένο καί δέν μποροῦσε ὁ καθένας νά κάνη τή διάκρισι, ποιές τροφές τοῦ ἦταν ὠφέλιμες στήν ὑγεία καί ποιές τοῦ ἦταν βλαβερές. Ὁ Θεός, λοιπόν, πού ἐνδιαφερόταν γιά ὁλόκληρο τό λαό Του, ἀναλαμβάνει σάν πατέρας καί σάν σοφός ἰατρός νά ὁρίση τήν ὑγιεινή δίαιτα τῶν παιδιῶν Του. Καί γιά νά προλάβη κάθε παράβασι τῆς δίαιτας αὐτῆς, πού θά εἶχε κακές συνέπειες γιά τό σῶμα, δίνει θρησκευτικό χαρακτῆρα στήν ἀπαγόρευσι τῶν τροφῶν πού ἦταν βλαβερές στήν ὑγεία τοῦ σώματος.

Ὁ πιό σπουδαῖος, ὅμως, καί σοβαρός λόγος, γιά τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἔκανε τή διάκρισι αὐτή τῶν καθαρῶν καί ἀκαθάρτων, ἦταν, γιατί ἤθελε νά ἐμποδίση τή συχνή ἐπικοινωνία τοῦ λαοῦ Του μέ τούς εἰδωλολάτρες. Καί ἔτσι νά προλάβη κάθε βλάβη, πού ἦταν ἑπόμενο νά πάθη ὁ Ἰσραήλ ἀπό τό συγχρωτισμό του μέ αὐτούς. Σκέψου, ἀδελφέ τί θά πῆ νά εἶσαι σέ ξένο μέρος καί νά μή σοῦ ἐπιτρέπη ἡ θρησκεία σου νά τρῶς ἀπό πολλά φαγητά, πού συνηθίζουν οἱ Continue reading ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ